Новости TVCom

Закрытие канала «СТВ»

Прекращение существования канала «СТВ»
С 1 января 2023 года в сетях Спутникового и Интернет-телевидения tvcom прекращается ретрансляция казахстанскоготелеканала «СТВ» в связи с ликвидацией телеканала.

"СТВ" арнасының жұмыс атқарғанын аяқтауы.
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап tvcom жерсеріктік және интернет-телевизия желілерінде "СТВ" телеарнасының таратылуы, телеарнаның жойылу себебіне байланысты тоқтатылады.