КЕҢЕЙТІЛГЕН КЕПІЛДІК
НЕ ЗАБУДЬ КУПИТЬ
САТЫП АЛУДЫ ҰМЫТПАҢЫЗ!
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Кеңейтілген кепілдік картасы
Карта расширенной гарантии
 • жабдықпен бір мезгілде сатып алынады және оны бөлек сатып алуға болмайды
  приобретается одновременно с оборудованием и не может быть приобретена отдельно
 • сатып алу кезінде сатушымен іске қосылады және бір жылға жарамды
  активируется продавцом в момент покупки и действует в течении одного года
 • зауыттық ақауға байланысты емес кез келген зақым немесе ақаулар болған жағдайда жабдықты ауыстыруға мүмкіндік беріледі
  дает право осуществить замену оборудования в случаях любых повреждений или неисправностей, не связанных с заводским браком
Кеңейтілген
кепілдік картасы


Карта расширенной
гарантии

 • жабдықпен бір мезгілде сатып алынады және оны бөлек сатып алуға болмайды
  приобретается одновременно с оборудованием и не может быть приобретена отдельно
 • сатып алу кезінде сатушымен іске қосылады және бір жылға жарамды
  активируется продавцом в момент покупки и действует в течении одного года
 • зауыттық ақауға байланысты емес кез келген зақым немесе ақаулар болған жағдайда жабдықты ауыстыруға мүмкіндік беріледі
  дает право осуществить замену оборудования в случаях любых повреждений или неисправностей, не связанных с заводским браком
КАБЫЛДАГЫШ ҮШІН МАКСИМАЛДЫ ҚОРҒАНЫС
БАСЫҢДЫ ҚАТЫРМА ҚАЛТАҢДЫ ШАШТЫРМА
Максимальная защита Вашего приемника
Случайно повредил приемник? Не проблема, заменим
Кеңейтілген кепілдіктің барлық шарттары құжатында көрсетілген
Все условия расширенной гарантии указаны в документе