«TV Commerce» ЖШС

Мөрге арналған орын

"TV Commerce" ЖШС қайтару данасы

_______________ қ., Дилер __________________

"Кеңейтілген кепілдік" пластикалық картасының жеке нөмірі __________________

Қабылдағыш нөмірі _________________________Кеңейтілген кепілдік міндеттемесі

Жабдықты сатып алу күні «__» _____ 202 жыл

Сатушы – "TV Commerce" ЖШС Сатып алушыға ______________________________________________________, ЖСН жабдыққа кеңейтілген кепілдік - кепілдіктің қолданылу мерзімі ішінде кез келген ақау немесе зақым келген жағдайда, жабдықты ауыстыруды жүзеге асыру құқығын беретін спутниктік теледидардың абоненттік қабылдағышын ұсынады.

Кепілдік келесі шарттармен ұсынылады:

1. Кеңейтілген кепілдікті Сатушы жабдықты сатып алған сәттен бастап бір жыл мерзімге ұсынады және оны Сатып алушы жабдықты сатып ала отырып (бір уақытта) қана сатып ала алады.

2. Кеңейтілген кепілдік Сатып алушының осы кепілдікте көзделген мерзім ішінде зауыттық ақауға байланысты емес кез келген зақым немесе ақаулары болған жағдайда, жабдықты Сатушының есебінен ауыстыруды жүзеге асыруға құқығы бар екенін білдіреді.

3. Осы кепілдіктің құны 3000 теңгені құрайды.

4. Осы кепілдік Сатып алушы кепілдік құнын толық төлегеннен кейін беріледі.

5. Кепілдікті Сатып алушы кепілдік мерзімі ішінде сатушының қосымша қызметі ретінде сатып алады. Кепілдік Сатып алушыға кез-келген себептермен жабдық істен шыққан жағдайда сатушыға жүгінуге және жабдықты жаңасына ауыстыруды талап етуге құқық береді.

6. Сатып алушы кепілдіктің қолданылу мерзімі ішінде Сатушының кепілдігін тек 1 рет пайдалануға құқылы. Жабдықты ауыстырған жағдайда, кепілдік оның қолданылуын тоқтатады.

7. Кепілдік бойынша жабдықты ауыстыру үшін Сатып алушы сатушыға жабдықты толық жиынтықта ұсынуға міндетті, ол қорапты қосқанда, мыналарды құрайды: қорапты, қабылдағышты, басқару пультін, қуат көзін, HDMI кабелін, rсa шанышқыларын (бұдан әрі – жабдық). Қорап болмаған кезде, жабдықты ауыстыруға рұқсат етіледі.

8. Жабдықтың сынуы бұл кепілдікпен жабылмайды. Кепілдік тек ақаулық пен зақымға қолданылады.

9. Кепілдікті жабдықтан бөлек сатып алу мүмкін емес.

10. Кепілдік Абонентке "Кеңейтілген кепілдік" пластикалық картасын және осы кеңейтілген кепілдік бланкісін ұсыну арқылы беріледі. Картаны ұстаушының осы міндеттемеден туындайтын барлық құқықтары бар.

11. Бұл кепілдік дилердің қолы мен мөрі (болған жағдайда) болған жағдайда ғана жарамды.

12. Ауыстыру Абонентпен Дилерге "Кеңейтілген Кепілдік" пластикалық картасының жеке нөмірін және "Кеңейтілген Кепілдік" пластикалық картасының өзін көрсете отырып, осы кепілдік бланкісін көрсеткен кезде жүргізіледі

13. Осы бланкке үш данада қол қойылады: біреуі дилерде қалады, екіншісі дилердің Сатушыға қайтаруына жатады, үшіншісі Абонентке беріледі.Кепілдік "__" ____________ 202 жылы берілген

Дилер __________________ дилердің қолы _____________________

"Кеңейтілген кепілдік" пластикалық картасы алынды

Абоненттің Т.А.Ә. және қолы _____________________________________________________________